HMS-dag Bergen 2019

Hotel Scandic City Bergen onsdag 6. februar 2019 fra kl. 09:00 til kl. 16:00.
Les mer, påmelding her...

Årskonferanse 2019 avd. Midt og Nord Norge

HMS-faglig forum Midt - og Nord- Norge arrangerer Årskonferanse 2019
Torsdag 14.februar 2019
Scandic Hell Hotell Stjørdal

Les mer, påmelding her...

Årsmøter og valg - 2019

Foreningens årsmøte holdes på Scandic Park Hotel i Sandefjord 14. mars 2019.

Distriktavdelingenes årsmøter finnes under Årshjul.

Ønsker du å stille til valg eller å foreslå kandidater til hovedstyret eller til styreverv i distriktavdelingene, ta kontakt med styreleder. 

Vi har opprettet årshjul for aktiviteten i HMS-faglig forum, dette viser all aktivitet som er planlagt i de forskjellige avdelingene. Du kan laste ned årshjulet her...

Hvilket regelverk gjelder for din bransje?

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.

Du  registrerer bedriftens organisasjonsnummer og får grei oversikt.
Klikk her for å gå til regelhjelp.no