Vi har opprettet årshjul for aktiviteten i HMS-faglig forum, dette viser all aktivitet som er planlagt i de forskjellige avdelingene. Du kan laste ned årshjulet her...

Årsmøte 2021

Årsmøte er utsatt til inntil videre grunnet korona-epidemi. Vi tar sikte på å gjennomføre årsmøtet 22. april 2021 på Gardermoen.