Vi har tekniske problem med hjemmesiden. Det er for tiden ikke mulig å logge inn.

Det arbeides med å finne en bedre løsning på å kunne kommunisere med medlemmene våre.

Av denne grunn og ikke minst at korona-epedemien medfører lavere aktivitet, vil vi ikke kreve inn medlemskontingent for året 2021.

Vi har opprettet årshjul for aktiviteten i HMS-faglig forum, dette viser all aktivitet som er planlagt i de forskjellige avdelingene. Du kan laste ned årshjulet her...

Årsmøte 2021

Årsmøte er utsatt til inntil videre grunnet korona-epidemi. Vi tar sikte på å gjennomføre årsmøtet 22. april 2021 på Gardermoen.