HMS-faglig forum avd. Vestlandet inviterer til nettverksmøte

HMS-faglig forum avd. Vestlandet inviterer til nettverksmøte m/faglig påfyll
Torsdag 8 juni kl:08:00-10:30 Sted: Kommer

TEMA
Sosial dumping er en utfordring som de siste årene har vokst i omfang og som i stadig større grad utgjør et alvorlig problem på flere områder.  Les mer, påmelding her...

Vi har opprettet årshjul for aktiviteten i HMS-faglig forum, dette viser all aktivitet som er planlagt i de forskjellige avdelingene. Du kan laste ned årshjulet her...

Hvilket regelverk gjelder for din bransje?

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.

Du  registrerer bedriftens organisasjonsnummer og får grei oversikt.
Klikk her for å gå til regelhjelp.no