HMS Dagen 2018

HMS faglig forum Rogaland
Sola Strand Hotel
Tirsdag 30, januar 2018

Les mer/påmelding her...

HMS-Dag Bergen 2018

Hotel Scandic City Bergen
Onsdag 7. februar 2018
I samarbeid med Bergen Næringsråd inviterer vi til et bredt og interessant program. HMS-kultur, omstilling, ny personvernlov, ISO-sertifisering, hacking og datainnbrudd, samt bruk av droner som HMS-verktøyer er noen av emnene det fokuseres på.

Les mer/påmelding her...

HMS-faglig forum Midt- og Nord- Norge

Scandic Hell Hotell v/ Trondheim Lufthavn, Værnes
Torsdag 15.februar 2018

Les mer/påmelding her...

Årsmøte i HMS-faglig forum 2018

Hovedstyret har besluttet at årsmøte for 2018 avholdes i Bergen tirsdag 6 februar i forbindelse med at avd Vestlandet  arrangerer HMS-dag 7 februar. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til Hovedstyret innen 6 januar 2018. Forslag til årsmøtet sendes til post[at]hms-fagligforum.no 

Vi har opprettet årshjul for aktiviteten i HMS-faglig forum, dette viser all aktivitet som er planlagt i de forskjellige avdelingene. Du kan laste ned årshjulet her...

Hvilket regelverk gjelder for din bransje?

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.

Du  registrerer bedriftens organisasjonsnummer og får grei oversikt.
Klikk her for å gå til regelhjelp.no