INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG NETTVERKSMØTE fredag 13.april kl.9-11 hos Apply Sørco

HMS faglig forum, Rogaland vil med dette innkalle til årsmøte for avdelingen og nettverksmøte. Møtet avholdes fredag 13/4-18, i tidsrommet 09.00 – 11.00 (oppmøte for innregistrering kl. 08.50)

 

Adresse for dagen: Apply Sørco Moseidsletta 122, Forus, 4033 Stavanger

 

Nettverksmøte

Før årsmøtet vil Jacob Hervold fra Utvikling.org fortelle om GDPR. Det blir også tid til en god dialog rundt bordet.

 

Saksliste årsmøte:

· Årsmelding 2017 fra styret

· Regnskap 2017

· Innkomne forslag

· Valg til styret

 

Sakspapir årsmelding og sammendrag av regnskap for 2017 er vedlagt.

For påmelding og innmelding av saker: rogaland@hms-fagligforum.no

 

Med vennlig hilsen

Styret i HMS faglig forum Rogaland

HMS Dagen 2018

HMS faglig forum Rogaland ble avholdt på Sola Strand Hotel Tirsdag 30, januar 2018. Det var en flott dag med engasjerende foredragsholdere og deltakere. Det er bare å glede seg til neste års HMS dag. Så hold av tirsdag 29.januar 2019 allerede nå. Dersom dere ønsker å lese mer om HMS dagen 2018, samt laste ned foredrag følg link.

Les mer...

HMS-Dag Bergen 2018

Hotel Scandic City Bergen
Onsdag 7. februar 2018
I samarbeid med Bergen Næringsråd inviterer vi til et bredt og interessant program. HMS-kultur, omstilling, ny personvernlov, ISO-sertifisering, hacking og datainnbrudd, samt bruk av droner som HMS-verktøyer er noen av emnene det fokuseres på.

Les mer/påmelding her...

HMS-faglig forum Midt- og Nord- Norge

Scandic Hell Hotell v/ Trondheim Lufthavn, Værnes
Torsdag 15.februar 2018

Les mer/påmelding her...

Årsmøte i HMS-faglig forum 2018

Hovedstyret har besluttet at årsmøte for 2018 avholdes i Bergen tirsdag 6 februar i forbindelse med at avd Vestlandet  arrangerer HMS-dag 7 februar. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til Hovedstyret innen 6 januar 2018. Forslag til årsmøtet sendes til post[at]hms-fagligforum.no 

Vi har opprettet årshjul for aktiviteten i HMS-faglig forum, dette viser all aktivitet som er planlagt i de forskjellige avdelingene. Du kan laste ned årshjulet her...

Hvilket regelverk gjelder for din bransje?

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.

Du  registrerer bedriftens organisasjonsnummer og får grei oversikt.
Klikk her for å gå til regelhjelp.no