- den årlige konferansen med fokus på Ledelse - HMS - Arbeidsmiljø

Hotel Scandic City Bergen onsdag 5. februar.

Les mer, påmelding her.

HMS-faglig forum Midt - og Nord- Norge arrangerer Årskonferanse 2020
Tirsdag 11.februar 2020
Scandic Hell Hotell Stjørdal

Les mer, påmelding her...

Årsmøte 2020

Årsmøte og distriktstyre-samling avholdes på Scandic Hell ved Værnes mandag 10. februar 2020

Vi har opprettet årshjul for aktiviteten i HMS-faglig forum, dette viser all aktivitet som er planlagt i de forskjellige avdelingene. Du kan laste ned årshjulet her...

Hvilket regelverk gjelder for din bransje?

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.

Du  registrerer bedriftens organisasjonsnummer og får grei oversikt.
Klikk her for å gå til regelhjelp.no